5conditiesWerk aan een gedeelde ambitie

Heb je het gevoel dat er meer in je zit dan er nu uit komt? Heb je behoefte om in vertrouwen met een ervaren coach te sparren naar jouw potentieel en dat van jouw organisatie? Ben je op zoek naar een succesvolle samenwerking? Wil je meer impact en resultaat hebben in je organisatie of met klanten?

“Een samenwerking is kansrijk als mensen en organisaties zich met elkaar weten te verbinden in een betekenisgevend proces dat recht doet aan de belangen en gericht is op een betekenisvolle ambitie. Het is de grote opgave om daarvoor de juiste condities te scheppen.”

Waar ga je met elkaar voor? Wanneer je elkaar met regelmaat deze vraag stelt, helpt dat om een gedeelde ambitie te vinden. Het gesprek erover geeft een inspirerend perspectief, het heeft een mobiliserend effect (zeker als het even moeilijk wordt) en het zorgt voor synergie en daadkracht. Daarbij is het belangrijk open en eerlijk met elkaar te delen wat je uit de samenwerking wilt halen, maar ook wat je te bieden hebt. Je zult ontdekken dat de spraakverwarring verdwijnt en je tot een gemeenschappelijk beeld komt. Op deze manier kun je voorkomen je dat je vastloopt in discussies over identiteit.

 

 

Een gedeelde ambitie vormt de basis voor een succesvolle samenwerking.
De andere vier condities zijn: belangen, relatie, organisatie en proces.
Samenwerken en de inzet van unieke talenten staan daarbij centraal.
Daarbij houden we je soms een confronterende spiegel voor.

Samen gaan we werken aan


Doe recht aan belangen

Vaak kan een samenwerking vastlopen op allerlei standpunten. Het is dan belangrijk om oog te krijgen voor de onderliggende belangen. Om ieders belang te benoemen vanuit een oprechte interesse. Dit kan een win-winsituatie opleveren. Echte dialoog is het toverwoord.

Wat zijn dan die belangen? Dat kunnen individuele, collectieve en organisatiebelangen zijn. Ook kunnen loyaliteitsconflicten opspelen bij medewerkers die zowel aan de nieuwe als de bestaande organisatie verbonden zijn. Daarnaast speelt angst voor ‘concurrentie’ vaak een rol: 'als we maar geen relaties kwijtraken’.


Zorg voor goede relaties

Samenwerken is mensenwerk. Je moet balanceren tussen enerzijds waakzaamheid en anderzijds vertrouwen in de relatie met anderen. In een samenwerkingsverband is er veel diversiteit. Want iedereen neemt zichzelf mee: met zijn eigen kwaliteiten, ervaringen, veronderstellingen en beelden van de werkelijkheid. In die diversiteit is verbindend leiderschap nodig, om te voorkomen dat de samenwerking los zand wordt. Samenwerken vergt de moed om een deel van je eigen autonomie op te geven in het vertrouwen dat dit opgeven voor jezelf meer waarde oplevert.


Organiseer effectief

Bij een effectieve organisatie van de samenwerking zijn de structuur en besturing afgestemd op de doelen van de partners. Niet alleen de rationele (en financiële) kant speelt daarbij een rol, maar ook het emotionele proces, waarin je gezamenlijk tot goede doordachte keuzes komt die werken. Draagvlak en daadkracht zijn daarbij belangrijke bindmiddelen. Maak heldere afspraken en kom die ook na. Dat zorgt voor groei in betrokkenheid van iedereen.


Zorg voor een betekenisgevend proces

Waar staan we in de samenwerking? Welke activiteiten gaan we ondernemen? Een samenhangende kijk op ambities, belangen, relaties en organisatie is dan van groot belang. Heb je die verkend en gedeeld, dan kun je zaken overeenkomen en vormgeven om tot uitvoering en vernieuwing te komen. Deze stappen geven structuur en richting aan de pioniersreis. Ook een heldere rolverdeling met een duidelijke procesregie is een belangrijke succesfactor. Soms kan je dat zelf als partners, vaak helpt een onafhankelijke buitenstaander daarbij als begeleider. Bedenk daarbij dat samenwerking geen doel is, maar een middel.

 


Downloads

Voor diverse opdrachtgevers en vakbladen zijn publicaties uitgebracht.
Deze documenten worden hier binnenkort geplaatst.

Neem voor nu contact op. Dan wordt het per e-mail naar u verzonden.

 

Beschikbaar:

  1. Vijf sleutels voor succesvol samenwerken - artikel voor de Christelijke Hogeschool Ede (CHE)
  2. Samenvatting onderzoek "Samenwerken in een mozaïek van kerkplekken"
  3. Volledige onderzoek "Samenwerken in een mozaïek van kerkplekken"
  4. WKO-bulletin november 2019 - "Vijf sleutels voor samenwerking"