The Golden Circle

Golden CircleKen jij je WHY? De overtuiging, het geloof en de inspiratie te doen wat je doet, waarvoor je iedere dag uit bed komt, geeft je de energie het beste uit jezelf en anderen te halen. Het is letterlijk "zonde" als dat potentieel er niet uit komt. Of je nu directeur of manager bent, ondernemer of werknemer, iedereen heeft een WHY. Combineer dat met je talenten en vaardigheden om zo je unieke toegevoegde waarde iedere dag te laten schijnen.

"Mensen ervaren vertrouwen en inspiratie als zij zich herkennen in waar jij voor staat" - Simon Sinek

Iedereen weet of ziet wel WAT je doet. Dat is vaak niet echt onderscheidend. De manier waarop je het doet (HOE) is al veel bepalender. Maar het WAAROM je het doet gaat uit van een intrinsieke drive die motiveert en inspireert.


Care Why Level

Waarin maakt de mens het verschil met een machine (lees internettools)? Hoe blijf je als organisatie onderscheidend? Waarom blijft de "Human Factor" en wat heeft dat met leiderschap te maken? Als je kijkt naar mensen en organisaties, zijn er 4 levels van dienstverlening te onderscheiden. Kom je niet verder dan de eerste drie, dan is de kans groot dat veel van je toegevoegde waarde een commodity wordt. Wij geloven dat organisaties die mensen op het Care Why level brengen, succesvol zullen zijn en blijven. Wetenschappelijk onderzoek bevestigt ons in deze overtuiging*:

Hbrquinn

1. Het Know-What level (cognitieve kennis, certificering)

2. Het Know-How level (gevorderde vaardigheden, toepassen van regels)

3. Het Know-Why level (begrijpen van systemen, oorzaak en gevolg principes, complexe problemen) 

De eerste 3 kunnen ook bestaan in organisatie systemen, databases of procedures.

4. Het Care-Why level (zelf-gemotiveerde creativiteit bestaat uit verlangen, motivatie en aanpassingsvermogen en zit vaak in de cultuur)


* "Managing Professional Intellect"  van James Brian Quinn, Philip Anderson en Sydney Finkelstein; Harvard Business Review on Knowledge Management, Harvard Business School Press, 1998. pp. 181-205,

Pioniersreis

Columbus Vanaf onze start in 2000 kijken we samen met onze relaties over grenzen heen, verkennen we nieuwe werelden en gaan we samen op reis. Het afscheid nemen van de oude wereld is vaak spannend, zeker als de nieuwe wereld nog niet in zicht is. Dat vraagt om vertrouwen, kwetsbaarheid, geloof, overtuiging, doorzettingsvermogen en leiderschap. Onze studiereizen zijn inmiddels verder uitgebreid met trainingen, workshops, intervisie, coaching en we hebben een uniek palet van tools ontwikkeld, maar nog steeds zijn we die reisgenoot in persoonlijke ontwikkeling.

"Persoonlijke ontwikkeling omdat jij het belangrijkste instrument bent" 

Persoonlijke ontwikkeling staat voor ons centraal in ieders levensreis. Wijzelf en de organisaties waarin we functioneren, groeien als we ons telkens opnieuw ontwikkelen. De mooiste ervaring voor ons is als we zelf ook groeien door onze relaties. Samen groeien dus. Dat kan alleen als we een band hebben die bestendig is. En die band wensen we ook voor onze relaties met hun omgeving.

Ga je mee samen op reis?